BLOG

Limity a stres

30.07.2020

Jak často se setkáváme s limity? A jak se limitujeme? Jak se díky tomu stresujeme?

Koronavirus změnil život každého z nás. Jak ale nové výzvy a související stres zvládnout? Určete si s pokorou priority a zodpovědně odsuňte stranou vše podružné. Jinak vám hrozí emoční vyčerpání, nebo dokonce syndrom vyhoření. Hlavně si ale opakujte: nikdy na to nejste sami! Kniha Síla hotentota, novinka v oblasti osobního rozvoje, vám pomůže najít...

ODPOUŠTĚNÍ

01.02.2020

Co mě tam moc zaujalo byl rozhovor mezi Malou duší a Přátelskou duší, kdy vše bylo dokonalé, ale Malá duše chtěla poznat, jaké je to být jedinečná. Být jedinečná v odpouštění. Ale dle té pohádky nebylo možné nikomu odpouštět, protože všichni byli dokonalí. Tak je Bůh stvořil.

Chtěl jsem tento den věnovat mému prastrýci, válečnému veteránovi, ale věřím, že je tu pro mě, pro něj, pro všechny z nás, důležitější téma a to jsou aktuální celospolečenské HODNOTY.