BLOG

Chtěl jsem tento den věnovat mému prastrýci, válečnému veteránovi, ale věřím, že je tu pro mě, pro něj, pro všechny z nás, důležitější téma a to jsou aktuální celospolečenské HODNOTY.